Bergen Katedralskole

Komplette elektroniske anlegg inkl. heis.

Bergen Katedralskole har lange tradisjoner, vi antar at skolen ble grunnlagt i 1153.

Prosjektets navn:  Bergen Katedralskole
Oppdragsgiver:  Hordaland fylkeskommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  10.000 m²
Oppdragets kontraktsverdi:  1.25 Mill.
Type enteprise:  Totalentreprise
Type bygg:  Skole
Oppgave/rolle: 
RIE
Byggestart – ferdigstillese:  2014-2016
Prosjektfaser:  Forprosjekt, detaljprosjekt, oppfølging