Bergerbakken Skole

Nybygg og ombygging av barneskole

 

Prosjektets navn:  Bergerbakken Skole
Oppdragsgiver:   Jevanker kommune
Areal:  ca 5400m2
Kostnadsramme: 66 mill
Type enteprise: Generalentreprise basert på NS3420
Type bygg:  Skole
Oppgave/rolle:  RIE, 
Saksbehandler Espen Møller
Byggestart – ferdigstillese: 
 2016-2019
Prosjektfaser: Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden