Drangedal 10 årige skole/kulturhus

Skolen sto ferdig i 2015. Drangedal skole er 6 644m², fordelt på 3 950m² nybygg og 2 694m² ombygging. Den nye skolebygningen for barnetrinnet er utformet som en base-skole, der ndervisningsrommene er plassert omkring et fellesareal. Nybygget inneholder barneskole og kultursal.

Det er prosjektert komplett elektroteknisk anlegg. Heis inngikk også i prosjektet. Ansvarlig utførende og ansvarlig kontrollerende brannsikring for bygninger og installasjoner i tiltaksklasse 3 (brannalarmanlegg og nødlys), inngikk også.

Prosjektets navn:   Drangedal skole
Oppdragsgiver:   Drangedal kommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  6.613 m²
Oppdragets kontraktsverdi:
Type enteprise:  Sideenteprise
Type bygg:  Skole/kulturhus
Byggestart – ferdigstillese:  2012 – 2015
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperidoen.