Livsvitenskapbygget

Skisseprosjekt høsten 2014 til sommeren 2015.Forprosjekt høsten 2015 til sommeren 2016

Oppfølging av prosjektet pågår

Forsknings – og undervisningsbygg for livsvitenskap (Life Science) inkludert kjemi, farmasi og spesielt genteknologi ved Universitetet i Oslo

Bygget skal ha BREEAM-NOT sertifisering og oppnå minst Excellent.

Prosjektets navn:  Livsvitenskapbygget
Oppdragsgiver:  Statsbygg
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  70.000 m²
Oppdragets kontraktsverdi: 
Type enteprise:  Ikke bestemt
Type bygg:  Forsknings- og undervisningslokaler
Oppgave/rolle:  
RIE
Byggestart – ferdigstillese:  2014-
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt