Østre Porsgrunn kirke

Bakgrunnen for prosjektet var å bygge opp en ny kirke etter en brann i 2011.

Prosjektets navn:  Østre Porsgrunn kirke
Oppdragsgiver:   Porsgrunn kirkelige fellesråd
Areal:  800m2
Kostnadsramme: ca 100 mill
Type enteprise: Generalentreprise basert på NS3420
Type bygg:  Kulturhus
Oppgave/rolle:  RIE,
Saksbehandler Merete Rønhaug
Byggestart – ferdigstillese:  2015-2019
Prosjektfaser: Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.