Pastor Fangesvei 22

Ombygging og totalrenovering av eksisterende bygg fra 1967, bestående av underetasje, 1.- 4. etasje og loft med oppbygget teknisk rom.

Prosjektet er BREEAM-NOR sertifisert til nivå Very Good.

Dette er Oslos første «Seniorhus». Her er velferdsteknologi tatt i bruk. Det er bygget om til omsorgsboliger og helsehus bestående av 29 leiligheter, fellesrom, kontorer, kantine, helsestasjon og aktivitetssenter med blant annet trimrom.

Utomhus er det opprettet en inngjerdet sansehage, en ordinær hage, parkeringsareal for biler og sykler og uteplasser.

Bygget har produksjon av strøm, ved solcellepanel på tak.

Prosjektets navn:  Pastor Fangesvei 22
Oppdragsgiver:  Omsorgsbygg Oslo KF
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:  2 639 kvadratmeter
Oppdragets kontraktsverdi:  70 mill. (eks.mva)
Type enteprise:  Generalentreprise
Type bygg:  Sykehjem
Oppgave/rolle:  
RIE
Byggestart – ferdigstillese: April 2015-november 2016
Prosjektfaser:  Skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølgning i byggeperioden