Sykehjem i Porsgrunn

Prosjektets navn:   2SP – To nye sykehjem i Porsgrunn
Oppdragsgiver:  Porsgrunn kommune
Prosjektets størrelse og kostnadsramme:   12 000m2, 370 millioner
Oppdragets kontraktsverdi:  Ca. 4,7 millioner
Type enteprise:  Samspillsmodell
Type bygg:  Sykehjem
Oppgave/rolle:  
 Prosjektingeniør/saksbehandler
Byggestart – ferdigstillese:  2013-2017
Prosjektfaser:  Konseptprosjekt, skisseprosjekt, forprosjekt, detaljprosjektering og oppfølgning i byggeperioden